نمایش یک نتیجه

Show sidebar
بستن

تبلیغات در گوگل پلن ۱

تومان455,000
با خرید این پکیج وب سایت شما به تعداد ورودی ۱۵۰۰ کلیک در گوگل توسط سیستم ادوردز تبلیغ خواهد شد. شما می توانید اعتیار اکانت گوگل ادز را در حساب گوگل خود مشاهد کنید و در صورت نیاز کمپین های تبلیغاتی خود را متوقف کنید. این پکیج شامل موارد زیر می باشد.
بستن

تبلیغات در گوگل پلن ۲

تومان780,000
با خرید این پکیج وب سایت شما به تعداد ۱۵۰۰ کلیک در گوگل توسط سیستم ادوردز تبلیغ خواهد شد. شما می توانید اعتیار اکانت گوگل ادز را در حساب گوگل خود مشاهد کنید و در صورت نیاز کمپین های تبلیغاتی خود را متوقف کنید. این پکیج شامل موارد زیر می باشد.
بستن

تبلیغات در گوگل پلن ۳

تومان940,000
با خرید این پکیج وب سایت شما به تعداد ورودی ۲۰۰۰ کلیک در گوگل توسط سیستم ادوردز تبلیغ خواهد شد. شما می توانید اعتیار اکانت گوگل ادز را در حساب گوگل خود مشاهد کنید و در صورت نیاز کمپین های تبلیغاتی خود را متوقف کنید. این پکیج شامل موارد زیر می باشد.
  • بیش از ۲۰۰۰ ورودی برای سایت شما
  • شارژ‌ سریع
  • ساخت اکانت رایگان
  • ساخت کمپین تبلیغاتی
بستن

تبلیغات در گوگل پلن ۴

تومان1,150,000
با خرید این پکیج وب سایت شما به تعداد ورودی ۳۰۰۰ کلیک در گوگل توسط سیستم ادوردز تبلیغ خواهد شد. شما می توانید اعتیار اکانت گوگل ادز را در حساب گوگل خود مشاهد کنید و در صورت نیاز کمپین های تبلیغاتی خود را متوقف کنید. این پکیج شامل موارد زیر می باشد.
  • بیش از ۳۰۰۰ ورودی برای سایت شما
  • ساخت اکانت رایگان
  • ساخت کمپین تبلیغاتی
  • تعیین کلمات کلیدی